Loading...
Място за идеи и пътешествия

Философията, която споделяме

Вярваме, че когато възможно най-много хора знаят за красивите места и се вълнуват от тяхната съдба, ще се създаде подходяща среда за развитие на устойчив туризъм. Това означава ограничаване на въздействието върху околната среда, стимулиране на разнообразието, подобряване на качеството на живот на местните общности и акцентиране върху дългосрочните решения.

Gowhere.bg

Какво предстои да преживеем заедно

Да се забавляваме.
Да бъдем там, където и вие искате да бъдете.
Да пътуваме свободно и колкото се може повече.
Да споделяме красивите места чрез другата наша страст – камерата.
Да създадем място за споделяне на идеи и пътешествия.
Да събираме, синтезираме и разпространяваме полезна информация за места, събития и приключения.
Да свързваме пътуващите с местните хора, за да обогатим преживяванията им и подпомогнем дребния и среден туристически бизнес.
Да предоставим място за свободен обмен на идеи и бизнес практики, допринасяйки за балансираното, устойчиво развитие на туризма и обществото.
Да споделяме грижата за съдбата на околната среда и нейното опазване.

Sofia, Bulgaria
+359 899 138 701
poshta@gowhere.bg