Скални ниши и некропол до село Делно Черковище

В скалите северно от шосето, водещо към село Долно Черковище, Източни Родопи, могат да бъдат видяни над 100 броя трапецовидни ниши. Подобни ниши има на много места из този край на планината, като обикновено са издълбани на голяма височина върху отвесните стени на видни отдалеч канари и масиви, предимно на огряната от слънцето страна. Тяхното точно предназначение остава спорно. Има изказани различни хипотези, свързващи изграждането им с погребални обреди, с използването им за култови цели и т.н. До момента има описани над 1500 подобни ниши в различни части на средното течение на река Арда, като особено многобройни са скалните комплекси около селата Ангел войвода, Женда, Ардино, Дъждовница, Ефрем, Широко поле и Долно Черковище.

В непосредствена близост до скалата, в която са изсечените нишите, на няколко минути пеш от шосето, може да бъде разгледан друг интересен обект. Върху друга, по-малка по размери скала, в която също има ниши, се виждат останки от изсечени в скалата две скални гробници. Те имат трапецовидни камери с отвор отгоре, страничен вход и отворено предверие. Открити са от хасковския краевед Борис Колев.

В района има още два интересни обекта - гробницата при село Пчелари и кромлеха при село Долни Главанак.