Тракийска гробница до село Мезек

Тракийската гробница до село Мезек е открита през 1931 г. и се причислява към едно от най-значимите открития в земите на древна Тракия. Построена през IV в. пр.н.е, гробницата впечатлява с великолепното си архитектурно строителство и е приета за най-голямата и запазена гробница от този вид на Балканския полуостров. Представлява внушителен градеж, изпълнен без да е ползван хоросан, като големите каменни блокове са свързани помежду си с железни и дъбови скоби. Отгоре гробницата е покрита с могилен насип, висок 15 метра. Общата й дължина е приблизително 30 м., коридорът е дълък 21 м., широк – 1,6 м. и е висок 2,4-2,6 метра. От коридора последователно се влиза в правоъгълни предверия, а след тях в кръгла погребална камера с кошеровиден купол, каменен саркофаг и две каменни корита (урни). Предполага се, че в гробницата са били погребани представители на тракийската аристокрация. За това говорят откритите множество предмети от злато, сребро, бронз, желязо, стъкло, фаянс и глина, датирани от IV-III в. пр. Хр. Голяма част от тях се намират в Националния археологически институт с музей към БАН в София, а друга - в Историческия музей в Хасково.

Тракийската гробница до село Мезек е на по-малко от километър югоизточно от едноименното село, разположено в югоизточна България, на 12 км от западно от Свиленград.