Шабленска тузла

Шабленска тузла е солено езеро, намиращо се до къмпинг "Добруджа", на 4 км североизточно от Шабла. Отделено е от морето посредством широка около 150 метра пясъчна коса. Подхранва се от морски и изворни води и е дълбоко е около половин метър, а в най-сухата част на годината почти пресъхва. Дъното на езерото е покрито с кал, с която някои хора се мажат с лечебна, а нерядко и развлекателна цел.
Шабленската тузла е интересен обект за хората, които се интересуват от птици, тъй като заедно с намиращите се в района други езера - Езерецкото и Дуранкулашкото, е място за почивка на птиците по време на прелета им по миграционния път Via pontica. Поне при последното ми посещение имаше укритие за наблюдение на птици, което се намираше на брега на езерото, недалеч от входа на къмпинг "Доброджа" (преди входа вдясно, до края на пътя).

Шабленската тузла е разположена на 6 км североизточно от град Шабла, в съседство с къмпинг “Добруджа”. До къмпинга има асфалтов път, който се отделя вляво от шосето Шабла - нос Шабла малко след края на града. Мястото е означено с табела, на която си пише Шабленска тузла. След много остър завой вдясно, пътят ще ви изведе на кръстовището пред входа на къмпинг "Добруджа". Вдясно ще отидете направо на Шабленската тузла, направо ще влезете в къмпинга, където можете да паркирате и да отидете пеш по пътеката, която тръгва покрай сградата на ресторанта. Разстоянието няма и 200 метра.