Махала Канарата

Изоставената махала Канарата ще откриете в Родопите, северно от село Гълъбово, недалеч от река Давидковска Малка Арда. До нея води пътят, който преди табелата на село Гълъбово тръгва вляво. Първите 6 км пътят е асфалтов, а след село Сливка оставащите 5 км - черен.