Село Голешово

В Голешово има стари къщи, много от които, за съжаление, не са в добро състояние. Разположено е в непосредствена близост до резерват “Алиботуш”, създаден през 1951 г. с цел да бъдат защитени множество редки и застрашени растителни и животински видове. В пределите на резервата са запазени реликтни гори от Черна мура (Pinus heldreichii) и Черен бор (Pinus nigra). На три километра от първите къщи на селото, вдясно от асфалтовото шосе, се отделя маркиран път, който води към връх Алиботуш - най-високият връх в Славянка - 2212 м н.в.

Село Голешово се намира в Югозападна България, между планините Пирин и Славянка, в близост до границата с Гърция. Най-близките по-големи градове са Сандански и Петрич. Ако пътувате с кола от Сандански, в село Марикостиново (около 17 км южно от града) трябва да напуснете шосето за Кулата. Отбивката е в края на селото, завийте вдясно. След около 900 м има кръстовище, тук продължете вляво за селата Марино поле, Чучулигово и Катунци. Ако пропуснете отбивката, влезте в село Кулата и оттам се върнете обратно към Чучулигово. В Катунци питайте за посоката към Яново и Петрово. От последното село до Голешово остават 13 км.