Село Осеново

В близост до Осеново е природната забележителност “Сватбата”, представляваща скално образувание с интересни форми. Намира се встрани от шосето на около 3 км след село Филипово, непосредствено преди два доста остри завоя. Преди години беше построен и нов, панорамен път, който свързва Осеново с известното родопско село Рибново.

Село Осеново е разположено в Западните Родопи, на 29 км югоизточно от Банско. До него ще стигнете като в село Места се отклоните от пътя Банско – Гоце Делчев в посока Филипово.