Село Парил

Освен село с красиви стари къщи, Парил е изходен пункт за излети в Славянка. На около час път пеш от селото се намира хижа "Славянка". През лятото за около 3 часа и половина от нея може да се достигне до Голям Царев връх (2183 м н.в.), от който се открива панорамна гледка към останала част от планината. На още час и нещо път е и най-високият връх в Славянка – Гоцев връх (Али ботуш) 2212 м. н.в. Този път към върха е възможен само при безснежни условия, тъй като пътеката пресича стръмен, лавиноопасен улей под Царев връх. През зимата изкачването към Алиботуш става по пътеката откъм страната на село Голешово.

По-голямата част от планината е в пределите на резервата “Алиботуш”, създаден през 1951 г. с цел да бъдат защитени множество редки и застрашени растителни и животински видове. В неговите предели са запазени реликтни гори от Черна мура (Pinus heldreichii) и Черен бор (Pinus nigra).

Село Парил се намира в Югозападна България, на 29 км южно от Гоце Делчев в близост до планините Славянка и Пирин. Ако пътувате с кола, на около 6 км южно от Гоце Делчев по пътя за КПП Илинден влезте в село Копривлен. Няколко преки след центъра на селото има табела, която оказва пътя за Гайтаниново, Лъки и Парил.