Рибното езеро

Рибното езеро е разположено в Бъндеришкия циркус на около 2200 м надморска височина. Нарича се още Голямо Бъндеришко езеро. Размерите му са приблизително 384 на 230 метра. Малко по-високо от езерото минават маркираните туристически пътеки от хижа "Вихрен" за Тевно езеро, част от международния пешеходен маршрут Е-4 (червена маркировка) и за хижа "Демяница" (зелена маркировка). До езерото се достига по нермаркирана пътека, която се отклонява от споменатите по-горе маршрути.

Schematic map of the area next to Ribnoto Ezero