Чемерикова поляна

Чемерикова поляна е разположена на билото на Пирин, на север от връх Сеното (1864 м н.в.), между местностите Аскерски колиби и Мравчена поляна. Името й идва от наименованието на растящото на това място растение Чемерика (Veratrum). През нея преминава маркираната пътека от хижа "Пирин" към хижа "Попови Ливади", част от международния пешеходен маршрут Е-4.