Дългото езеро

Дългото езеро е разположено в Бъндеришкия циркус на около 2310 м надморска височина. Нарича се още Горно Бъндеришко езеро. Дълго е 459 м и широко 150 м. Покрай него преминава маркираната туристическа пътека от хижа "Вихрен" за Тевно езеро, част от международния пешеходен маршрут Е-4.

Схема на района около Дългото езеро в Пирин