Суходолско езеро

Суходолското езеро е разположено на 2312 м н.в. в северната част на Пирин, недалеч от връх Разложки суходол. Покрай езерото преминава пътеката, свързваща хижа "Яворов" с хижа "Вихрен", част от международния пешеходен маршрут Е-4. Преходът между двете хижи е един от интересните в Пирин, тъй като преминава по красивото Мраморно било, включително неговата най-популярна част - Кончето и изкачва двата най-високи върха в планината - Кутело (2908 м н.в.) и Вихрен (2914 м н.в.).  Суходолското езеро е последното място след хижа "Яворов", където може да се налее вода, преди да се продължи по Мраморното било към хижа "Вихрен".

От хижа "Яворов" до Суходолското езеро се стига за около 1 ч и 40 минути. Пътеката, маркирана с червена и жълта маркировка, в началото се изкачва равномерно през горския пояс (с няколко по-стръмни участъка). След 40-50 минути се стига до каменна постройка - "Бункера". Останалата част от прехода се върви по открито и между клековете, като в последната част, малко преди езерото, има едно по-стръмно изкачване.