Сухото езеро

Сухото езеро се намира в Рила, югоизточно от върховете Купените и Попова капа, на 1892 м н.в. То е едно от най-ниско разположените езера в планината и през есента често пресъхва, откъдето идва и името му. На 45 минути от него е заслон Кобилино бранище.

Ето какво пише Асен Христофоров за Сухото езеро в своя разказ Рибарска слука. "Дълго до четиристотин крачки и широко не повече от двеста, то се гушеше между северния стръмен склон на Водния чал и сипеите на насрещния връх. Млада смърчова гора се спускаше от две страни към горния източен край на езерото, гдето се откриваше началото на друга седловина, а неголям полуостров с няколко стари бора се вдаваше навътре във водите откъм долния край, гдето бе и колибката на Спиридон. Тя бе малка, колкото за двама души, и покрита отгоре с отдавна изсъхнали чимове. Власите бяха издигнали преди години тая колиба, но сега те пасяха стадата си отвъд седловината, към Кобилино бранище, и никой не оспорваше правото на Спиридон да лежи в нея".

Изходен пункт за Сухото езеро е Кирилова поляна. Тръгва се по зелената маркировка за заслон "Кобилино бранище", която започва в северозападния край на поляната, недалеч от чешмата. Изкачването отнема час и нещо, преодоляват се общо около 500 м денивелация. В началната част на прехода на няколко места се откриват красиви гледки към връх Двуглав.

Как се стига до Сухото езеро