Връх Бански суходол

Връх Бански суходол е третият по височина в Пирин - 2884 м н.в. Североизточният склон на Бански суходол представлява почти отвенес отвесен склон, който се спуска към едноименния циркус Бански суходол. Югозападният склон на върха (известен като Странето) се спуска стръмно към долината на Влахинска река. В югоизточна посока се открива красива гледка към карстовите върхове Кутело и Вихрен, гранитните Хвойнати и Муратов връх, както и към страничното Синанишко било. В далечината се вижда връх Синаница.

Схема на района около връх Бански суходол

Връх Бански суходол е разположен на главното било в Северен Пирин, северозападно от връх Вихрен. Сред основните изходни пунктове за преход до върха са Бъндеришка поляна (през Казаните), хижа "Вихрен" (през върха или по обиколната пътека, заобикаляща Вихрен), хижа "Яворов" (през заслон "Кончето").
Тъй като върхът е разположен в непосредствена близост до Кутело, ще повторя и тук написаното за него - независимо от изходния пункт, качването до върха е свързано с предоляването на значителна денивелация и минаване по няколко технически по-трудни участъци. През лятото, преди да тръгнете, е полезно да се уверите, че времето е стабилно и няма голяма вероятност за гръмотевични бури. През зимата изкачването на върха изисква добри планинарски умения, познаване на условията и съответната екипировка. Ако не се чувствате достатъчно уверени за подобни преходи, по-добре потърсете услугите на планински водач, чиийто опит и познания ще направят евентуално зимно изкачване по-безопасно и приятно.