Връх Голям Калин

Връх Голям Калин е висок 2667 м. Северните му склонове са надвесени, с множество улеи, къси скални ребра и отвесни стени над долината на река Дупнишка Бистрица. От югозападната страна на върха има обширна заравненост, спускаща се стъпаловидно към долината на Рилска река. Тук се намира и най-високо разположеният язовир в България, носещ името на върха. От върха се открива красива гледка към южната част на Рила и към далечните върхове на Пирин и е чудесно място за снимки.

Връх Голям Калин се намира в Северозападна Рила в близост до хижа "Иван Вазов". Удобни изходни пунктнове за изкачване до върха са Рилският манастир, Паничище и хижа "Пионерска".

Маршрут от Рилски манастир

От трите варианта Рилският манастир е разположен на най-малка надморска височина и съответно изкачването е по-дълго. Пътеката до хижа "Иван Вазов" е маркирана с червена маркировка и се изминава за около 5 часа. От хижата за връх Голям Калин се тръгва в южна посока, като се пресича рекичката срещу хижата и почти по хоризонтала се заобикаля възвишението от другата страна. Оттук единият вариант тръгва право на запад и се качва постепенно към Винчето, но прекият път за върха продължава в югозападна посока, като се изкачва постепенно докато достигне под най-стръмните участъци под върха. Оттук може да се мине и директно нагоре, но пътеката заобикаля от юг, преди да завие обратно на север и след около три метра извежда на върха. Цялото разстояние е около 15 км с приблизително около 2000 м положителна денивелация. 

Схема на пътеката от Рилски манастир до връх Голям Калин

 

Маршрут от Паничище (Зелени преслап)

Ако тръгвате от Паничище (и по-точно от Зелени преслап), единият вариант е да минете по лятната пътека, минаваща през хижа "Скакавица", Седемте езера, Раздела (червена маркировка) и оттам по зелената маркировка да продължите към хижа "Иван Вазов". На езеро Окото също така можете да завиете вдясно и по маркирана със синя маркировка пътека да се изкачите към Отовишки връх и оттам да се спуснете към хижа "Иван Вазов". Друг вариант от Зелени преслап е да тръгнете по зелената маркировка, която тръгва от поляната пред хотела, изкачва през гората в западна посока, след което вече на откритото постепенно извива в южна посока и започва да изкачва полегатия северен склон на връх Кабул (2531 м н.в.). След него следва почти равен участък, докато пътеката не се слее с идващата откъм езеро Окото, откъдето пътят към хижа "Иван Вазов" е еднакъв с вече описания по-горе.

Схема на пътеката от Зелени преслап до връх Голям Калин

Маршрут от хижа "Пионерска"

Вариантът от хижа "Пионерска" в общи линии следва стълбовете на лифта до хижа "Рилски езера" (който иска може да ползва лифта, аз винаги го пропускам поради лични съображения), след което или се качвате нагоре по червената маркировка, водеща към Големия рид и езеро Бъбрека и Окото или тръгвате към старата хижа. Оттам можете да хванете пътеката, минаваща покрай езерета Трилистника, Близнака и Бъбрека или да тръгнете по зимния път, изкачващ се към Зелени рид. Варианти много.

Схема на пътеките от хижа "Пионерска" до връх Калин