Връх Орловец

Връх Орловец е един от върховете с най-впечатляваща алпийска гледка в Рила. На юг са стръмните склонове на Синия улей, заградени от отвесните склонове на Двуглав, встрани е кулата на Иглата, а право на изток e Злия зъб. На запад са Петлите, Мальовица и Еленино езеро. Вляво от Еленин връх, в далечаната се вижда Рилски манастир.

Как се стига до Връх Орловец

Връх Орловец се намира в Мальовишкия дял на Северозападна Рила, между скалистия гребен Петлите и връх Злия зъб на изток. Висок е 2686 метра и е най-лесен за изкачване от север, по пътеката от заслон "Орловец" ("Гранитна вода"). От заслона се тръгва нагоре по улея, спускащ се от седловината между Орловец и Злия зъб. Пътеката, доколкото има такава, е стръмна и минава през множество нестабилни камъни и ронляк. За около 15-20 минути се излиза на седловината, откъдето вдясно по маркирана със скални пирамиди пътека за няколко минути се излиза на върха. Изкачването през лятото не е технически трудно, но по-скоро не е за хора без опит в планината.