Връх Орловец

Връх Орловец е един от върховете с най-впечатляваща алпийска гледка в Рила. На юг са стръмните склонове на Синия улей, заградени от отвесните склонове на Двуглав, встрани е кулата на Иглата, а право на изток e Злия зъб. На запад са Петлите, Мальовица и Еленино езеро. Вляво от Еленин връх, в далечаната се вижда Рилски манастир.