Връх Радомир

Връх Радомир (2029 м н.в.) е най-високият в разпростираща се по южната граница на България планина Беласица. Има пирамидална форма и покрит е с ниска растителност, а западните и южните му склонове са стръмни. До 1942 г. се е наричал Калабак, по наименованието на намиращия се в района на Лариса град Калабаки. След преименуването носи името на сина на цар Самуил – Гаврил Радомир, който в началото на XI век е водил по тези земи битки с византийците.

От върха се виждат земите на три държави – Македония, Гърция и България. На североизток в далечината са върховете на Пирин и Рила, в по-преден план са китните беласишки села и долините на река Струмешница и Струма. На изток е друга гранична планина - Славянка (Алиботуш), а на юг се вижда любимото на орнитолозите езерото Киркини. В западна посока са беласишките възвишения към връх Тумба, по които минава държавната граница.

Традиционните маршрути за изкачване на връх Радомир са от град Петрич през хижа Конгур и от селата Коларово и Самуилово през хижа Лопово.

Петрич - х. "Конгур" - връх Радомир (около 5 часа)

От град Петрич тръгвате по една от двете маркирани пътеки за хижа "Конгур" - жълтата маркировка е по-кратка и стръмна, докато червената заобикаля повече и на места следва асфалтовия път водещ към намиращата се в ниската част на планината хижа "Беласица". Малко преди заслон "Розова поляна" пътеките се сливат и след около 20 минути се излиза на хижата. Цялото разстояние от Петрич се взема за около 3 часа. Хижарите са гостоприемни и приготвят вкусна храна, така че си струва да направите кратка почивка. След хижата продължавате нагоре, като завивате наляво по пътя и следвайки маркировката за около час ще излезете на билото. Оттук може да продължите на запад по широкия билен път, който минава по цялата планина или да се качите на връх Конгур и да вървите по пътеката следваща самото било. Зимният маршрут минава по билото, тъй като пътя подсича лавиноопасни склонове. Радомир се намира на гранична пирамида №24.

Село Самуилово или село Коларово - Лопово - връх Радомир (около 7 часа)

От село Самуилово може да тръгнете по коларски път до Лопово или по маркирана пътека (през цялото време има видима маркировка, но на места липсва самата пътека). Ако изберете да минете по пътя ще вървите около час повече. Самата хижа "Лопово" остава малко встрани от маршрута, но ще видите постройки вдясно от пътя. Продължавате нагоре през гората, за да излизете на билото западно от връх Радомир. На седловината между Радомир и първия връх западно от него напускате черния път и тръгвате по трудно различима пътеката право нагоре към върха. Западната страна на върха е стръмна, но е предимно тревиста и през лятото е безпроблемна за изкачване.

Пътеката от село Коларово се слива с тази от село Самуилово преди Лопово, след което нагоре маршрутът е един и същ. И от двете села до върха се стига за около 7 часа.