Връх Ушите

Връх Ушите (2547 м) се намира в Мальовишкия дял на Северозападна Рила, в близост до връх Мальовица. През седловината, която отделя двата върха преминава немаркираната пътека от Мальовишки езера към долината на Урдина река. Върхът е катерачен обект. На южната му стена има прекарани спортни, традиционни и алпийски катерачни маршрути, повече информация за категориите им, нужния инвентар и подходи можете да намериге в climbingguide.

До връх Ушите най-лесно се стига от хижа "Мальовица". Изкачването до Мальовишките езера при безснежни условия може да стане или по Заешката пътека или по Овчарския улей. По-подробно описание на този маршрут има в статията за Мальовишките езера. Пътеката за върха минава западно от езерата и със сравнително плавно изкачване достига до седловината между Мальовица и Ушите, откъдето вдясно се отделя пътека. По нея за няколко минути се излиза в подножието на двете скални грамади, които в "Рила - географски справочник" на Живко Радунчев са означени като Малко и Голямо ухо.