Връх Вихрен

Връх Вихрен (2914 м н.в.) е най-високият връх в Пирин и третият по височина на Балканите.


Разположен е в северния край на планината, на главното планинско в съседство с върховете Кутело и Хвойнати. В горната си част Вихрен има вид на четиристенна пирамида, с отвесни склонове на север. При ясно време от върха се открива красива панорамна гледка - на север се вижда Рила, на северозапад – връх Кутело и Кончето, а на югозапад са разположените във Влахинския циркус Влахини езера, даващи началото на Влахинска река. На юг е Хвойнати връх, следват в посока обратна на часовниковата стрелка върховете Бъндеришки чукар, Момин двор, Самодивски, Тодорин връх и Стражите на югоизток. В североизточна посока е град Банско и Разложкото поле, като в далечината се виждат Родопите.

Как се стига до Връх Вихрен

Удобна изходна точка за изкачването на връх Вихрен е построената в долината на река Бъндерица хижа "Вихрен". Преходът от нея до върха през летния сезон отнема около 3 ч. и 30 мин. Пътеката е маркирана с червена маркировка. Изкачването може да стане по южния склон – откъм Вихренския преслап или от север откъм Премката – седловината, отделяща връх Вихрен от връх Кутело.

При втория вариант се минава покрай заслон "Казаните", където пътеката се слива с маршрута от хижа "Бъндерица". Разклонът, на който трябва да изберете кой от двата подхода към върха  ще следвате, се намира на 10-15 минути от хижа "Вихрен", малко след като се пресече потока.