Заслон Кире Чугуно

Заслон Кире "Чугуно" е полуразрушена постройка, намираща се на Зелени рид в Рила, североизточно от връх Зелени камък. Причината да бъде спомената тук е, че фигурира на туристическите карти и може да заблуди някой да нощува на това място. Освен в критични ситуации, ползването на заслон "Кире Чугуно" за нощуване изглежда безмислено.

Заслон "Кире Чугуно" се намира в непосредствената близост до пътеката, изкачваща се от Яворова поляна по Зелени рид в посока Раздела. До него ще стигнете малко след като излезете от стръмното изкачване в горския пояс и тръгнете по откритата част на рида.
До заслона има и други пътеки, но тъй като единствената причина да бъде споменат изобщо е да бъдат предупредени туристите за състоянието на сградата, за да не плануват нощувка тук, няма смисъл да бъдат изброявани.