Караджов камък

Връх Караджов камък (1448 м н.в.) е разположен в най-югоизточната част на рида Градище в Западните Родопи, недалеч от Кръстова гора и село Мостово. Представлява скално плато с високи, отвесни стени, в което има образувана цепнатина. Заклещената в нея скала носи името Караджов камък. Районът е обявен за защитена местност и се отличава със запазената си природа и с красивите гледки, които се откриват във всички посоки щом човек се изкачи отгоре на скалите. Дотам може да се стигне по нестабилна дървена стълба. Изкачването е стръмно и трябва да се внимава.

Първите археологически прочвания на платото са осъществени през 2004 г. от екип на археолога д-р Иван Христов. Събраната информация дава основание да се предположи, че в района навярно е функционирало светилище през периода на ранната Желязна епоха.

Караджов камък е подходящо място за еднодневни разходки, като най-подходяща начална точка за интересен, няколкочасов кръгов маршрут е село Мостово. От селото по маркирана пътека се излиза на билото на рида, западно от Караджов камък и след недълъг преход се излиза в подножието на скалите. Пътеката продължава стръмно надолу към Хайдукташ и махала Ряката, след което по черен път, следващ реката, се достига обратно до село Мостово.

Караджов камък се намира в Родопите, на около 30 км югоизточно от Асеновград. Дотам се стига както от село Мостово, така и от Кръстова гора. Първият вариант е по-дълъг и се ходи повече пеш, но пък дава възможност на връщане да не минавате по същия път. Вместо това от Караджов камък можете да продължите надолу към Хайдукташ и махала Ряката. Оттам, следвайки долината на река Сушица, ще стигнете отново в Мостово. Разходката е приятна и отнема около 4-5 часа с почивките. Спускането от Караджов камък към Хайдукташ в началото обаче е доста стръмно и не е подходящо за хора, които се затрудняват да пазят добре равновесие.