Лакатнишки скали

Лакатнишките скали са комплекс от скални венци, откоси, пирамиди и стълбове, пещери и карстови извори, развити сред скалите на Триаската система по западния склон на долината на р. Искър между р. Пробойница, западно от гара Лакатник и Турския дол, при с. Оплетня. Те представляват най-атрактивната част от забележителния каньон на р Искър. Основата на скалните венци е на надморска височина между 400 и 500 m, а максималната височина достига до 700 m. Най-атрактивната част от скалния венец при пещерата Темната дупка и карстовия извор Житолюб (43.08822, 23.38057) се посещава от туристи през всички сезони на годината. Лакатнишките скали са обявени за природна забележителност през 1989 г.

Защитената територия попада в пределите на обособения по-късно Природен парк „Врачански Балкан” в Западнобалканската структурна зона. Районът е изграден от триаски скали и включва един от най-пълните разрези на Триаската система у нас и в Европа. Скалите са образувани в стратиграфския интервал между 250 и 200 млн. г. и са обединени в три големи единици - Петроханска теригенна група, Искърска карбонатна група и Мизийска група.

Защитената площ включва геоложки феномени с естетическа, научна и образователна стойност.

Високата естетическа стойност на Лакатнишки скали се дължи на впечатляващия скален венец съставен от отвесни стени, откоси, скални пирамиди и стълбове, пещери и карстови извори (5), продукт на многоетапната дълбочинна ерозия на р. Искър в триаските скали. Те се намират в местностите “Ратьово лице”, “Алпийски поляни”, “Равна поляна” и “Камико”. В обекта са включени също така пещерата “Темната дупка” и карстовият извор “Житолюб”.

Източник:
Геоложки феномени на България - http://mgu.bg/geosites/lakatnishki-skali.html, автори Айданлийски, Г., Синьовски, Д., посетен на 23 юни 2017 г.

Как се стига до Лакатнишки скали

Лакатнишките скали са разположени в Стара планина, на левия склон на Искърския пролом, в близост до гара Лакатник. След като слезете по стълбите зад гарата и минете от другата страна на река Искър, можете да изберете между няколко маршрута за разходка:
- по Петровска река и след това през Алпийска поляна до паметника и оттам към село Миланово или обратно към гара Лакатник по пътеката от Алпийска поляна
- направо към Алпийска поляна и след това или към паметника и Миланово, или към Петровска река.

Ако изберете първия вариант, от моста трябва да завиете вляво и внимавайки (пътят е натоварен, а идиотите по пътищата от година на година изглежда стават повече) да изминете 400-те метра до разклона за село Губислав. Оттук тръгвате нагоре покрай река Пробойница. След 10-15 минути ще стигнете водослива на Петровска река с Пробойница, а малко след него встрани от пътя ще видите неработеща чешма и открито пространство, където катерещите на Вражите най-често паркират колите си. Ако искате да разгледате катерачния обект, вляво от чешмата започва пътека, която за няколко минути ще ви изведе в централната част на скалите. От чешмата продължете нагоре по течението на Петровска река. В началото на лятото, когато тя е пълноводна, ще можете да се насладите на приятни вирчета и зелени поляни покрай тях. В накъв момент пътеката минава от другата страна на реката и покрай входа на пещера Свинската дупка обратно при моста в началото на пътеката и извива под скалите, отделящи Пробойница от Искър, за да отиде към Алпийска поляна. Можете да съкратите маршрута и от моста при водослива на Петровска река и Пробойница да тръгнете направо към Алпийска поляна. От моста при гара Лакатник, за да хванете пътеката, която директно се изкачва над скалите покрай Алпийска поляна, завийте надясно и продължете по банкета на шосето, докато стигнете ресторанта вляво от пътя. Тук започва пътеката, която с няколко извивки се изкачва стръмно към Алпийска поляна. Ще познаете мястото по каменния заслон до пътеката. Катерачният обект “Алпийска поляна” се намира вдясно, а пътеката продължава с още едно кратко изкачване, преди да изведе до горната част на скалите. Вдясно ще видите открито място, от което има красива гледка към долината на река Искър с ЖП гарата и къщите около нея. Пътеката продължава през горичката встрани от ръба на скалите и за 10-15 минути извежда на паметника.