Триградското ждрело

Живописното дефиле на Триградска река между селата Гьоврен и Триград в Западните Родопи е известно под името Триградското ждрело. От двете страни на реката се извисяват стръмни, на места високи над 200 метра, скали, а в своята най-тясна част дефилето е широко едва около стотина метра. Това прави мястото особено живописно, поради което то е включено в списъка на 100-те национални туристически обекта под номер 88 (печат има на касата на пещерата и в хижа "Триградски скали").

Достъпът до Триградското ждрело е улеснен от прокарания покрай реката автомобилен път, свързващ селата Тешел и Триград. През Триградското ждрело преминава също международния пешеходен маршрут Е-8.

Други интересни места в района са пещерите Дяволското гърло и Харамийска, село Кестен, Чаирските езера и други.