Вкаменената сватба

Вулканските туфи, от които е изградена Вкаменената сватба, са крехки и лесно могат да бъдат разрушени. Разглеждането на тази природна забележителност трябва да става само от минаващите в района пътеки. Крайно нежелателно е катеренето по скалите и всякакви други дейности, които биха застрашили целостта на образуванията.

Как се стига до Вкаменената сватба

Вкаменената сватба, наричана още “Кърджалийски пирамиди”, е група скални образувания от вулкански туфи с интересна форма, чиято възраст се определя на около 35 млн. години. Височината им е между половин и 10 метра, а различното им оцветяване се дължи на наличието на железни и манганови оксиди и хидрооксиди, зеолити, глинести минерали, вулканско стъкло и др. Наблюдавани отстрани, някои от скалните образувания наподобяват човешки фигури и вероятно това е залегнало в основата на преданието за вкамененото сватбето шествие, дало името на това място.