Червената църква

Червената църква е един от най-добре запазилите се образци на раннохристиянска, византийска архитектура на територията на България. Намира се северно от град Перущица, но около 17 км от Пловдив. Построена е в края на 4 век, като се предполага, че по това време е функционирала като маритириум (дом за реликвите на светец). През 6 век сградата е превърната в базилика. Построени са параклис от южната страна и баптистерия (помещение, в което са се извършвали покръстванията) от север. Вероятно през 7 век, при нашествия на печенеги и на кумански племена, са нанесени сериозни увреждания на постройката. През 11- 12 век е била извършена реновация на сградата и на стенописите й - бил е добавен портик от запад, чийто стъпала са се запазили до днес, и некропол на северозапад.

Архитектурният план на Червената църква е подобен на четирилистник или на гръцки кръст със заоблени страни - около централното квадратно пространство се откриват четири конхи (полуокръжни помещения) с еднаква големина. Източната конха е ограничена от плътна стена, а при останалите - ажурни колонади позволяват да се преминава в обикалящите ги коридори. Централната част се е издигала на внушителните 17,5 м и е окончавала с купол, а конхите са достигали до 11,5 м. Цялата сграда е построена от червени тухли (квадри), споени с розов хоросан, от където църквата получава името си.

Фреските, остатъците от които се виждат днес на вертикалните части на северната стена и на арките при проходите, са от реставрацията през 11-12 век. На тях са изобразени детството, мъченията и чудесата на Христос. Епизодите от детството заемат северната конха, на южната са изобразени мъченията, а на западната са чудесата.

През 2010-2013 г. е изпълнен проект за възстановянане, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на стойност 2.3 млн. лв. Доколко устойчиво е било разходването на тези средства може да се съди от факта, че само 3 години по-късно мястото отново има запуснат вид, обрасло е цялото в треви, а информационните табели се разпадат. Не е ясно също, след т.нар. "социализация" на обекта, колко туристи са посетили Червената църква, нито изобщо какъв е приносът от този проект за развитието на района.

Разклонът, който води до Червената църква, ще видите веднага след моста над напоителния канал, на няколко стотин метра преди първите сгради на Перувщица, на пътя за Йоаким Груево. Тук можете да паркирате. До обекта ще ви изведе пешеходна алея.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.