Средновековна крепост до село Мезек

Построяването на крепостта до село Мезек се отнася към края на ХІ и началото на ХІІ в., вероятно по време на управлението на византийския император Алексий І Комнин (1081-1118). Била е много добре запазена до началото на XX в., когато камъни от крепостта са използвани за строителни работи. Намира в югоизточна България, на 12 км западно от Свиленград, южно от село Мезек.

Крепостта има формата на неправилен четириъгълник. Отбраната й била подсилена от девет кули. На южната страна, която е била най-уязвима, кулите са пет на брой (две ъглови и три по фронта), на западната страна, където е главния вход на крепостта, кулите са две на брой, а на добре защитените поради естеството на терена северна и източна страни има по една кула. Най-интересно устроена е разположената в югозападния край на крепостта кула. Тя е и най-добре запазената. Имала е три, разделени с гредоред етажи, като на горните два е имало бойници.

Първите проучвания в района са направени през 30-те години на ХХ в. При проведените археологически разкопки са открити голямо количество фрагменти от керамични съдове, каменни мелници и други предмети на бита, накити, и др. При проучванията от 1937 и 1983 г. при южната и при северната крепостна стена са намерени две зърнохранилища с овъглено жито.

С реализирането на финансирания по програма "Регионално развитие" проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще" около крепостта се появиха смехотворни пластмасови кукли, чието присъствие предполагаемо има за цел да подобри преживяването на посетителите. В резултат една от най-добре запазените крепости на територията на страната беше превърната в "Средновековен атракцион", а част от културното наследство на България е пожертвана в името на парите. Най-тъжното е, че в нашата страна подобна бутафория минава за културен туризъм.

За да се стигне до крепостта от площада на село Мезек се продължава по главната улица в северозападна посока. Завива се на втората отбивка вляво. Пътят излиза от селото и след около 500 м се излиза при сградата на туристическия информационен център. Малко след нея е и крепостта.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на дизайна на страниците и на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.