Суходолско езеро

Суходолското езеро е единично езеро в циркуса Разложки суходол, намиращ се в северната част на Пирин, между върховете Разложки суходол и Окаден. Има почти кръгла форма (60 на 50 м), дълбоко е едва половин метър. Оттокът му се губи в мраморните скали. При преходи по Мраморно било, Суходолското езеро е последното място след хижа "Яворов", където може да се налее вода. Ползвайте стичащата се между скалите вода, а не тази в езерото. В края на миналото лято този поток беше пресъхнал, за това най-добре носети вода още от "Яворов".

Покрай езерото минава пътеката, свързваща хижа "Яворов" с хижа "Вихрен", част от международния пешеходен маршрут Е-4. Преходът между двете хижи е един от интересните в Пирин. От хижа "Яворов" до Суходолското езеро се стига за около 1 ч и 40 минути. Пътеката е маркирана с червена и жълта маркировка. В началото изкачването през горския пояс е сравнително равномерно, с няколко по-стръмни участъка. За около 40-50 минути се стига до каменната постройка на "Бункера" - неизползваем заслон встрани от пътеката. След него пътеката върви между клековете и през отделни открити участъци, в последната част преди езерото изкачването става по-стръмно.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.