Връх Камен дел

Връх Камен дел (1862 м) е разположен в северната част на Витоша, над кварталите Бояна и Драгалевци. На него е наречен Северния (Каменделски) дял на Витоша. Представлява каменен купол, чиято връхна част е съвкупност от няколко каменни групи.

Откъм юг връх Камен дел преминава плавно в едва забележима седловина (с 20-тина метра по-малка надморска височина), отделяща го от съседния витошки връх Ушите (1906 м).

От върха се откриват красиви гледки в почти всички посоки. На север гледката се определя от град София, често прихлупен под дебел слой смог. Отвъд града и северния край на Софийското поле са възвишенията на Стара планина. Връх Мургаш е ясно отличим на фона на околните по-ниските околни ридове. Далеч на северозапад се виждат някои от по-високите върхове на Берковска планина и Козница, а на изток - върховете на Златишко-Тетевенската планина.

На югоизток се виждат Черни връх и Голям Резен, първенци на Витоша, вляво от които се подават високите върхове от Мусаленския дял на Рила. На юг гледката частично се затваря от съседния връх Ушите.

От Алеко до връх Камен дел

Най-лесна и бърза е разходката до връх Камен дел от Алеко, докъдето от София може да стигнете с автобус 66 или с личен автомобил. Тръгва се в северозападна посока по жълта лентова маркировка, която след гората преминава в стълбова. Избраният маршрут пресича местността Платото, преминава покрай заключения заслон “Ушите” и през седловината между връх Ушите и Камен дел се спуска към разположената в горския пояс хижа “Тинтява” и по-нататък към Златните мостове.

За връх Камен дел малко след заслон “Ушите” (около 250 м северозападно) вдясно се отделя немаркирана пътека. Изкачването е минимално, затруднено единствено от каменните натрупвания около върха. При нормални условия цялото разстояние от Алеко до Камен дел отнема около час и нещо. За цялата разходка (отиване и връщане и време прекарано на върха) е удачно да планувате поне 3 часа и малко.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.