Връх Кьоравица

Кьоравица (2612 м н.в.) е връх в Рилецкия дял на Средна Рила. Издига се в началото на хребета Кьоравица северно от Мермерски преслап. Обрасъл е с клек, връхната му част представлява грамада от скални блокове. През върха минава пътеката от хижа "Рибни езера" за Рилския манастир по Рилецкото било.

Най-лесно можете да изкачите върха от хижа “Рибни езера” като тръгнете по червената лентова маркировка в посока хижа “Македония”. Със сравнително стръмно изкачване ще излезете на седловината между Малък Мермер и Кьоравица. Тук червената маркировка продължава в югоизточна посока с остър завой вляво, а вдясно по немаркирана пътека за 10-тина минути се излиза на върха.

Използвана литература:
- Радунчев, Ж., Рила - географски речник, "Наука и изкуство" София, 1984 г., 315 стр.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.