Връх Полежан

Връх Полежан е четвъртият по височина връх в Пирин - 2851 м. Намира се в Северен Пирин, на Полежанското било, отделящо се от главното планинско било на север от връх Момин двор (над заслон "Тевно езеро"). На него лежат връх Дженгал, Дженгалския гребен, Дженгалската порта, връх Малък Полежан, гребена Ушиците с върховете Малка и Голяма Стража и върховете Каймакчал и Конарево. Полежан лежи между Малък Полежан и Ушиците. Има стръмен северен склон, спускащ се към Полежанския циркус (отбелязван още и като Десилишки циркус) и сравнително по-полегат южен склон, на който са разположени двете Полежански езера. В западна посока се отделя Газейския хребет, а в източна хребетът, който завършва с връх Безбог. Връх Полежан се намира на територията на НП "Пирин" и е част от резеврат "Юлен". При добра видимост от него се открива просторна гледка към голяма част от върховете в Пирин, към Рила и към Западните Родопи.

Най-удобната изходна точка за изкачвания до върха е хижа “Безбог”, от която върха отстои на около 3 часаЗимното работно време на лифта до хижата е от 08:30 до 16:15 часа (последно качване от х. "Гоце Делчев" в 15:45, от х. "Безбог" в 16:15). Лятното работно време е от 08:30 до 17:00 часа (последно качване от х. "Безбог" в 16:45). Когато лифтът не работи, изкачването по маркираната туристическа пътека, свързваща хижа "Гоце Делчев" с хижа "Безбог" (зелена маркировка) отнема около 2 ч. и 30 мин.

През зимата един от често ползваните варианти минава по спускащия се от връх Безбог в източна посока рид. За да се излезе на него, пресича се в южна посока замръзналото Безбожко езеро и внимателно, стараейки се да държите вляво покрай клековете, където склонът не е толкова стръмен, се изчаквате за 10-тина минути до билото. По него се поема вдясно към връх Безбог. Когато снегът не е улегнал добре, тук се затъва доста, за това ски с колани или снегоходки могат да спестят немалко излишни усилия. Във високата част преди върха, склонът става по-стръмен. Според условията, може да се подсече вляво и да се излезе направо на седловината югозападно от Безбог. От нея започва изкачване по ръба към Полежан. За него е желателно да се ползват щеки и котки, особено за стръмните финални петдесетина метра преди Полежан, където при твърд сняг има опасност от подхлъзване.

Друг вариант за изкачване на Полежан през зимата е описаният от Аспарух Марковски в неговия Планински зимен пътеводител. От хижа "Безбог" се тръгва на запад през клека, докато се излезе на спускащия се от връх Безбог в северна посока рид, по който се продължава нагоре. Когато има повече сняг, този вариант е по-безопасният, но в безснежна година като тази, газенето през клека е истинско мъчение и е много по-лесно и бързо да се мине по първия маршрут. В общи линии за преходи в през зимата преценявайте на място условията и взимайте решения на база конкретните обстоятелства и опита си, а не на текстове в пътеводители и интернет, тъй като в крайна сметка тяхната цел е да дадат начални насоки, а не детайлни наставления валидни при всички условия.

През лятото за връх Полежан се тръгва от хижа "Безбог" по пътеката към Поповото езеро (зелена маркировка), но се търси отклонение вдясно след като се прехвърли стръмното изкачване веднага след езерото. Разклонът за Полежан е на около 300 метра след края на стръмното изкачване вдясно. Следва ново стръмно, но кратко качване, което извежда на седловината между Безбог и Полежан, откъдето се продължава по източния склон на Полежан, следвайки ръба.

Втори летен вариант за стигане до връх Полежан започва от хижа "Демяница". Той се изкачва стръмно нагоре покрай Газейската вода, пресича Газейския циркус и оттам покрай Горно Газейско езеро излиза на седловината между Малък Пожелан и Полежан. От 2017 година със заповед на министъра на околната среда и водите този маршрут стана един от офицално разрешените за туристически преходи маршрути в резерват "Юлен".

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.