Връх Синаница

Връх Синаница в Пирин (2516 м) се намира западно от основния пирински масив и при ясно време от него време се открива панорамна гледка към Мраморното било, Вихрен и много други пирински върхове.

На юг от връх Синаница, където е коритото на Арнаут дере, алпийската част на Пирин бързо свършва и склоновете се спускат към долината на река Струма. На югозапад се вижда по-ниския с 201 метра връх Конски кладенец. На запад е началото на Разколска река, приток на Влахинска. На север е пътеката от хижа "Синаница", по която най-често става изкачването на върха. В ниското се виждат Синанишкото езеро и сградата на хижата, а в далечината - Мраморното било и масива на Вихрен, които затварят хоризонта в тази посока.

На изток, отделен от връх Синаница с голям процеп, е съседният Момин връх, след който идва Синанишката порта. Тук страничното Синанишко било, част от което е и връх Синаница, извива в северна посока и се насочва към най-високия си връх - Гергийца (2589 м н.в.).

До връх Синаница се стига най-лесно по пътеката от хижа "Синаница". Тя тръгва от левия бряг на Синанишкото езеро и е маркирана с каменни пирамидки (на няколко места има следи от стара лентова маркировка със зелен цвят). Катеренето нагоре е стръмно, особено в началото. Според темпото, с което се движите, отнема между 40 минути и 1 час и нещо.

От върха можете да се върнете обратно до хижата или да продължите към Синанишка порта по немаркирана пътека, следваща ръба в източна посока. Ако нямате планинарски опит или не сте уверени в умението си да пазите добре равновесие, подходете към този маршрут с повишено внимание или потърсете компанията на планински водач или на човек с повече опит от вас.

Склоновете на връх Синаница са стръмни и има няколко места, където е възможно да се подхлъзнете, паднете и нараните сериозно. Последното важи с особена сила в случаите, когато теренът е мокър, заледен или покрит със сняг.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.