Заслон Смильо

Заслон “Смильо” е построен на 1350 м н.в. в южната част на Витоша, между селата Чуйпетльово и Ярлово. Представлява постройка с бетонова основа, дървени стени и големи прозорци, гледащи на юг. Вътре има печка, голяма маса за около 8-10 човека, също и импровизирано място за спане, направено от части от диван, на което може да се преспи при необходимост. В дървените стени живеят мишки или някакви други гризачи, чиито изпражнения се виждат разхвърляни по пода и около масата.

Заслонът е достъпен освен откъм Ярлово и Чейпетльово и откъм Черни връх по червената маркировка, част от международния пешеходен маршрут Е-4. Заобикалят се върховете Скопарник и Ярловски Купен, след което започва по-стръмно спускане към дивата и по-рядко посещаваната южна част на Витоша. Малко преди да стигнете заслона, пътеката влиза в букова гора и прави полукръг, за да заобиколи връх Големия рид от северозапад. Скоро отново се излиза на открито и се стига до пътищата, идващи от Ярлово и Чуйпетльово. От това място заслонът се пада вдясно и косо назад, на около 100 метра.

Схема на района около заслон "Смильо"

Пътят от Ярлово е маркиран със стълбова маркировка и излиза покрай реката в северния край на селото. Разстоянието е около 4 км.

От Чуйпетльово пътеката за заслона се отделя от асфалтовия път при последните къщи в южния край на селото. Разстоянието е горе-долу същото като от Ярлово.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.