Пещера Снежанка

Пещера Снежанка е образувана е от Новомахленската река. Дължината ѝ е 145 м, с постоянна годишна температура от 9 градуса Целзий. Богата е на сталагмити, сталактити, сталактони, драперии, синтрови езерца. Откритите в нея артефакти сочат, че около средата на I хил. пр. н.е. е била обитаема. Преоткрита е през 1961 година, след което е облагородена - благозвучен евфемизъм, с който се означава иначе агресивната човешка намеса в пещерните екосистеми с цел комерсиализирането им.

Достъпната за туристите част се състои от няколко красиви зали с живописни имена: Залата на виметата, Голямата зала, Музикалната зала, Срутището.

Работното време е всеки ден от:
- 09.30 до  17.15 часа (от 1 април до 30 септември)
- 09.30 до 16.00 часа (от 1 октомви - 31 март)
Групи за посещение се организират на кръгъл час. Телефон за контакти - 0896 715 972.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.