Маршрут E-4

Алеко - Черни връх - з. Смильо

Маршрутът в този участък е добре маркиран с лентова маркировка и колове. В заслон "Смильо" може да се пренощува при необходимост. Представлява постройка с бетонена основа и дървени стени, с големи прозорци, гледащи на юг. Вътре има печка, голяма маса за около 8-10 човека, също и импровизирано място за спане, направено от части от диван. В дървените стени живеят мишки или някакви други гризачи, чиито изпражнения се виждат разхвърляни по пода и около масата.

Черни връхГледката към Рила от ВитошаМеждународен пешеходен маршрут Е-4


з. Смильо - Букапреслапски проход - с. Клисура

Маркировката в този участък като цяло е добра. На някои от откритите места, където липсват дървета, вместо колове с табели или лентова маркировка има парчета бяло-червена найлонова лента, вързана по храстите. На около 2.5 км след з. "Смильо" се излиза на асфалтов път. На кръстопътя липсва каквото и да е означение, че правилната посока е вдясно (макар, след като се завие и се изминат няколко десетки метри, да има лентова маркировка). По-натам има един особено объркващ  участък от маршрута, където има направен нов почвен път, който за известно време върви успоредно на стария път, излиза на една поляна (Върталивата ливада), по продължение на която липсва маркировка и където старият път изобщо не се вижда. В края на поляната пътят се доближава до гората и на това място има отклонение вдясно (малко по-нагоре има и маркировка на дърветата), което може много лесно да се пропусне и човек да продължи надолу към с. Поповяне. На това място (N42° 23.618' E23° 16.938') е силно препоръчително да се постави табела. Други места, на които поставянето на табели би улеснило ориентирането, са:
N42° 25.367' E23° 14.424'
N42° 24.478' E23° 14.986'
N42° 24.209' E23° 15.355'
N42° 21.699' E23° 18.306'


След връх Брусовете има още едно място, където на поляна без ясно означение има разклон на пътя. Вляво е за Клисура, вдясно тръгва път, който се спуска към долината на Сапарева баня. Недалеч от разклона има вързана бяло-червена лента, която може да не бъде забелязана. 

Единствената работеща чешма в близост до маршрута в отсечката от Ярловски Купен до Клисура се намара на един завой на пътя на около 1.4 км след Букапреслапски проход. Всички останали чешми в близост до маршрута са пресъхнали или заблатени и водата в тях не става за пиене.

 Заслон СмильоВерила недалеч от село Клисура

с. Клисура - х. Ловна

Маркировката в този участък е добра. Липсва мост над река Джерман преди х. Ловна и преминаването на реката може да затрудни част от туристите. Всички чешми от Клисура до х. Ловна имат нужда от ремонт, по маршрута в момента няма годна за пиене вода.
Хижа "Ловна" работи целогодишно, разполага с около 25 места в основната сграда и допълнително 3 тройни и 3 двойни бунгала, централно отопление на твърдо гориво. Има възможност за топъл душ. Тоалетната е външна. Като цяло условията не са лоши, но отдавна не е извършван цялостен ремонт и са далеч от комфорта и лукса. В хижата се предлага храна.

Лакатишка РилаХижа "Ловна"Хижа "Ловна" 

х. Ловна - х. Мальовица

Маркировката в този участък е отлична, няма вероятност от загубване. Единственото място, на което може да се налее вода е чешмата преди изкачването към езерето "Окото". Големият туристически поток в този участък е довел до прекомерно разширяване на пътеката и ерозия в района на езерата и при спускането от връх Мальовица към долината на Мальовишка река.
Хижа "Мальовица" е в ремонт, като стаите на втори етаж са напълно реновирани, с подменени подови настилки, нови легла, чаршафи, одеала. Ремонтирани са и тоалетните на етажа, има и баня с топла вода. Хижата работи целогодишно и предлага храна.

 Гледка към 7-те езераМежду Раздела и връх Мальовица

х. Мальовица - х. Рибни езера

Маркировката е добра. В този участък от маршрута се намират заслоните "Страшното езеро" и "Кобилино бранище".
Заслон "Страшното езеро" е в много добро състояние, наскоро ремонтиран, облицован отвътре с изолация, има печка (но често няма дърва, тъй като в близост до заслона няма сухи клекове, още повече че е на територията на НП Рила и събирането на сухи дърва не би трябвало да е разрешено). Вода може да се налее при оттока на Страшното езеро. Тоалетна няма.
Заслон "Кобилино бранище" е в лошо състояние - входната врата виси на една от пантите си, вътре е мръсно, завивките и дюшеците също са мръсни и парцаливи. Мястото не предлага елементарен комфорт и става за пренощуване само при екстремни ситуации. Тоалетната е въшна и е почти разпаднала се.
Хижа "Рибни езера" е двуетажна постройка с места за около 60 човека. Условията са търпими за нощуване в планината, но като цяло хижата не е добре поддържана.

 Гледка от района на Страшното езеро към вече изминатата част от маршрутаЗаслон Страшното езеро и Купените на заден планПодсичането на връх Попова капа

Х. "Рибни езера" - х. "Македония"

Маркировката е в добро състояние. Опасност от изгубване има единствено при изкачването през клека след Кадиев гроб, където пътеката лесно се губи.
Хижа "Македония" е двуетажна постройка с 40 места в стаи по 4, 5, и 7 легла и едно общо помещение с двуетажни легла за 24 души. Има 2 вътрешни тоалетни. Хижата работи целогодишно и се предлага храна. 

Х. "Македония" - Предела

Маркировката до връх Капатник, макар и с няколко по-неясни места, е добра и позволява човек да се ориентира без ползването на GPS. Участъкът от връх Капатник до излизането на черния път покрай река Мразеница е с най-лошата маркировка от цялата дължина на Е4 в България. След върха започва спускане по неясна пътека, като лентовата маркировка е нарядко и е много трудно да се следва без загубвания между всеки две маркировки. Нещата са още по-трудни след слизането в гората, където не след дълго се излиза на стар коларски път, но маркировката напуска пътя без пътека вдясно и скоро след това изчезва. Надолу следват още няколко места, където пътеката се губи и продължава след това на неочаквани места без ясна маркировка.
Долу вече при асфалта на пътя Симитли - Банско маркировка също липсва на няколко места. Следва около 3.2 км неприятно ходене по банкета на пътя с префучаващи в близост коли - определено най-неприятната част от прехода.

Между хижа "Македония" и връх Капатник 

Предела - х. "Яворов"

Маркировката е добра и позволява човек да се ориентира за правилната посока. Има няколко места, където все пак може да се объркате, ако не се внимава - в участъка между началото на спускането след Даутов връх и Окаденска река.
Хижа "Яворов" разполага с 70 места - шест двойни стаи със собствен санитарен възел и сателитна телевизия, един апартамент, четири тройни стаи без санитарен възел и общи стаи. В хижата има постоянно топла вода, отоплява се с централно парно. Хижата работи целогодишно, а към нея има и ресторант. Условията са добри, спалните помещения и тоалетните са чисти.

Х. "Яворов" - х. "Вихрен"

Маркировката в този участък е много добра. Удължено е металното въже покрай пътеката, подсичаща южните склонове на Кутело, като има складирани метални колове и може би по-късно въжето ще бъде допълнително удължено. На пътеката от премката към връх Вихрен е поставена метална верига, която подпомага преминаването и при заледеняване на пътеката. Частта от пътеката от връх Вихрен към седловината между Вихрен и Хвойнати е силно ерозирала в резултат на големия брой преминаващи и вече има няколко паралелни пътеки.

В района на заслон КончетоВ района на заслон КончетоВ района на заслон КончетоОт връх Бански суходол

х. "Вихрен" - х. "Тевното езеро"

Маркировката е много добра, няма проблем за ориентирането в тази част от маршрута.
Хижа "Тевното езеро" (офицално заслон) има около 50 места (30-тина на втория етаж в старата част на сградата и другите в пристройката от северната страна на заслона), предлага се храна. Тоалетните са въшни. Има и чешма, захранвана с вода от езерото. Работи приблизателно от май до ноември, според условията и количеството сняг.

Районът на заслон "Тевното езеро"Районът на заслон "Тевното езеро"
х. "Тевно езеро" - х. "Попови ливади"

Маркировката в този участък също е много добра, с малки изключения няма опасност от загубване. Разклонът при Комитски чарк не беше добре обозначен, мостът над Третата Демиркапийска река е възстановен през 2016. Маркировката в участъка от Комитски чарк до х. "Попови ливади" е изцяло възстановена наскоро по инициатива и със средства на хижаря на хижа "Попови ливади" Димитър Пирнарев и доброволчески труд. Новата маркировка е лесно различима и няма опасност от загубване. Единствено на Добро поле под Ореляк в откритата част липсва маркировка, но там човек може най-много да се заблуди и да ходи малко повече, в случай че излезе на черния път за предавателя надясно от правилното място.
Хижа "Попови ливади" е в сравнително добро състояние. Работи целогодишно. Има вътрешни тоалетни, топла вода. На туристите се предлага храна.

Гора между хижа "Пирин" и Папаз чаирЧумерикова полянаЕсени гори по маршрута Е-4 

х. "Попови ливади" - х. "Славянка"

Маркировката в този участък е възстановена през есента на тази година (2016) от хижаря на хижа "Попови ливади" и негови приятели и познати, така че вече и тази част от пътя може да се измине без да е необходимо ползването на GPS.
Хижа "Славянка" представлява изцяло ремонтирана бивша гранична застава, условията за нощуване са много добри, стаите са с вътрешни тоалетни, топла вода. Хижата работи целогодишно и се предлага храна. Това е хижата с най-добри условия, що се отнася до комфорт, по дължината на целия маршрут.

х. "Славянка" - Гоцев връх

В този участък, макар и маркировката да не е начесто,  е много малко вероятно човек да се загуби, тъй като в този участък от пътя има само една пътека, която лесно се следи през цялото време.

СлавянкаСлавянка