Гробниците при село Пчелари

Село Пчелари се намират в Източните Родопи, на 47 км от град Хасково. Гробниците са издълбани са във вулканичните скали на южния склон на връх Каракая, недалеч от река Арда, в район богат на културни забележителности от Древността (ранножелязната епоха - II – I хил. пр. Хр.). На снимките по-горе се вижда гробницата "Кара ин". Интересна подробност която не се вижда на тези кадри, са издълбаните в скалата знаци. На около 100 метра западно от "Кара ин", има втора, по-малка гробница.

До района, където се намират гробниците при село Пчелари, най-лесно може да се стигне с кола. Тръгва се от посетителския център, посветен на биоразнообразието в поречието на Арда. Той се намира между селата Пчелари и Орешари, на северната страна на реката, преди моста. Представлява малка, бяла сграда встрани от пътя. Срещу нея от асфалтеното шосе се отделя път, който води към намиращия се наблизо комплекс, заграден с високи огради. Подминавате комплекса и продължавате напред, докато видите вляво от вас сградите на кариерата за инертни материали (точно до реката). Тук завивате леко вляво (десният разклон ще ви върне обратно на посетителския център) и карате успоредно на реката. Ако е кално, този път вероятно няма да е проходим, освен ако не сте с високопроходим автомбил. 2.5 км се след кариерата се стига до пояс с дървета, пресичащи полето (това е вторият такъв пояс, първия го подминавате). На това място трябва да завиете и да карате покрай дърветата, докато видите в страни малка постройка насред полето. Гробницата е изсечена в скалите право на север. До гората ще видите химически тоалетни и кофа за боклук (ако някой междувременно не ги е откраднал), както и информационни табели. Тук започва обраснала пътека с бетонени стъпала, която заедно с намиращите сред нищото тоалетни, е като че ли единственият спомен от неотдавнашен опит за "социализирането" на този обект от културното наследство на българските земи.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на дизайна на страниците и на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.