Кромлех при Долни Главанак

Тракийският мегалитен паметник при с. Долни Главанак е най-добре запазеният кромлех в България. Представлява окръжност с диаметър около 10 м, изградена от вертикални, еднакви по размери, грубо изсечени каменни блокове с височина 1.5 м. Предполага се, че е построен през ранно-желязната епоха някъде между VIII – VI в. пр. н.е.

В близост са намерени още две по-малки съоръжения. Едното е разположено на 15 м югоизточно от кромлеха и представлява ограждение с елипсовидна форма с диаметър 3,4 м на 2,8 м, оформено от средно големи камъни. Второто съоръжение се намира на около 19 м южно, оформено е по същия начин като първото и е с диаметър 6,4 на 5,4 м.

През 1999 г. обектът е проучен под ръководството на доцент Георги Нихризов. Открити са над 2000 керамични фрагмента и няколко метални предмета - една брознова и една желязна фибула (игла за закопчаване), бронзова игла, острие от желязно ножче и др. Наличието на толкова много фрагменти от керамични съдове, както и намерените останки от овъглени човешки кости, са причина да се смята, че мястото е било свързано с изпълнението на обредни действия.

На около 1 км западно от с. Долни Главанак ще видите дървената сграда на посетителски център с площадка за паркиране и информационна табела пред нея. От другата страна на шосето има мостче, след което започва посипана с чакъл пътека. По нея ще стигнете до тракийския кромлех за 15-20 минути.

Достъпът до мегалитния паметник е свободен по всяко време. В непосредствена близост е изградена беседка за почивка (последно не беше в най-добро състояние).

Използвана литература:
Нехризов, Георги, Тракийски култов мегалитен паметник (кромлех) при с. Долни Главанак,
в: Известия на Историческия музей - Хасково, бр. 2, 2003 г., стр. 123 - 140

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.