Рибни езера

Рибни езера са група от две езера - Горно и Долно, разположени в Рибноезерния циркус на Средна Рила. Наричат ги още Рилски Рибни езера, а в старите писмени източници и Кьоравишки. В западна посока, високо под връх Кьоравица се намира и трето, непресъхващо малко езерце, а в северозападната част на циркуса по склона на хребета Кьоравица са пръснати около 15 езерца-мочурища. Повечето от тях през лятото пресъхват. Двете големи езера се оттичат в Рилска река, която до водослива й с река Маринковица е се нарича Крива река.

Най-удобният изходен пункт през летния сезон е Кирилова поляна. Местността се намира се в долината на Манастирска река, на около 7 км североизточно от Рилски манастир. Възможно е, ако предпочитате, да тръгнете пеш направо от манастира. Има маркирана пътека, която ще ви спести част от ходенето по асфалтовото шосе и за около 1 час и 20 минути ще сте на Кирилова поляна.  Оттам трябва да продължите по черния път, следващ течението на реката. За около още 1 ч и 30 мин. (2 часа при по-бавно темпо) той ще ви изведе до сградата при Тиха Рила. Оттук има два варианта за стигане до Рибни езера. По-полегатият, но не толкова интересен, е да продължите нагоре по реката. По-стръмният вариант минава покрай най-голямото високопланиско езеро в България - Смрадливото, след което излиза на източния склон на рида Кьоравица и се спуска полегато към езерета. За да тръгнете по него трябва да завиете вдясно точно преди сградата на Тиха Рила и да прекосите поляната. Пътеката, която първоначално не се вижда ясно, става лесно различима веднъж щом влезете в гората и започнете да се изкачвате. Маркировката е бяло-жълто-бяла. Продължителността на прехода от Кирилова поляна до Рибни езера при първия вариант е около 4 ч., 4 ч. и 30 мин., а ако изберете да минете покрай Смрадливото езеро ще са ви нужни 30-40 минути повече.

Много по-дълъг вариант за достигане до Рибни езера е да се тръгне от ЦПШ "Мальовица" по пътеката през Йончево езеро, Страшното езеро, заслон "Кобилино бранище", връх Водни чал, да се пресече река Маринковица и по червената маркировка да се излезе на хижа "Рибни езера". Подобен преход е подходящ за по-добре подготвени туристи и грубно отнема около 8-9 часа.

Трети, също дълъг вариант с доста изкачване, е да се тръгне от водослива на Илийна с Рилска река и да се изкачи връх Бичебор, откъдето по маркирана със скални пирамиди пътека, следваща Рилецкото било, се стига до връх Кьоравица и се слиза към Рибни езера. Доста по-лесен вариант, който също тръгва от водослива на двете реки, е да се следва черния път по Илийна река. Той свършва в подножието на връх Мермера и по пътека се излиза на седловината между върховете Кьоравица и Канарата.

Изходен пункт за Рибни езера е и Семково, откъдето преходът е приблизително 5 часа.

Използвана литература:
- Радунчев, Ж., Рила - географски речник, "Наука и изкуство" София, 1984 г., 315 стр.

Радо Саров

Радо Саров създава Gowhere.bg през 2011 г. Автор е на голяма част от текстовете и снимките публикувани в сайта. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година.